Политика за поверителност GDPR

Политика за поверителност GDPR

Политика за Поверителност

„ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД – в качеството си на ДРОГЕРИЯ, предлагаща висококачествените медицински продукти, Ви информира с  настоящата страница какви лични данни събира, защо ги събира и с какви трети страни и административни и регулаторни органи може да сподели тази информация. С настоящата страница бихме искали също да Ви уведомим за Вашите права относно как да промените, изтриете или получите информация за Вашите лични данни. Ние сме администратор на лични данни, които ни предоставяте или които се събират от нас чрез нашия уебсайт. Това означава, че ние сме отговорни за вземането на решение как да държим и използваме лична информация за вас и че ние сме длъжни да ви уведомим чрез нашата страница Политика за поверителност. Важно е да прочетете нашата Политика за поверителност, така че да сте наясно как и защо използваме вашата лична информация и как ще я третираме.
„ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД защитава събраните лични данни от незаконно използване и следи за тяхната обработка. При събирането и обработването на всякакъв тип лични данни „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД спазва законовата и подзаконовата нормативна уредба на България във връзка със защита на личните данни, както и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Основни понятия

“Лични данни” по смисъла на тази политика са данни, предоставени от потребители/клиенти на „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД във връзка с: 1) регистрация и използване на уеб страниците и/или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД, 2) отговори на искания, запитвания и коментари относно продукти на „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД както кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД.

“Обработка на лични данни” на потребител е всяка операция с данни на потребителя, в това число събиране, записване, организация, съхранение, промяна, разкриване на клиентска информация, предоставяне на достъп, извършване на справки и извлечения, използване, пренасочване, съединяване, затваряне, заличаване или унищожаване на потребителски данни или няколко от гореизброените операции, независимо от начина, по който те се извършват или от използваните средства.


Какви Ваши лични данни обработваме?
Чрез нашата уебстраница и / или онлайн апликации, Ние обработваме следните лични данни за Вас:
Име: Име, презиме и фамилия;
Контакти:  Електрона поща, адрес и телефон;

На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Ние обработваме Вашите данни, когато Вие сте ни ги предоставили доброволно при регистрацията Ви на нашата уебстраница и / или онлайн апликация или при поръчка, запитване, молба за съдействие при сервизиране на гаранционен продукт и т.н., както и за да можем да изпълним нашите законови задължения като Ви осигурим най-доброто обслужване и безпрепятствен достъп до информация за нашите продукти.

За какви цели ще използваме Вашите данни?
Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство.
Когато поръчвате с нас чрез нашия уебсайт, например, като подадете контактна заявка, поръчка, изпратите вашето CV или се абонирате за нашия блог ние ще съберем личната информация, която ни предоставяте за това предназначение. Не е нужно да ни предоставяте някоя от тези лични данни, но ако не ни предоставите определена информация, може да не сме в състояние да ви предоставим информацията или услугата, която сте поискали от нас. Формулярите, които попълвате на нашия уебсайт, ще ви дадат ясна информация, от която се нуждаем, за да предоставим информацията или услугата, която желаете, и каква информация можете да предоставите, ако желаете.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на услугата, включително, но не само за целите на:
 - регистрация и използване на уеб страниците и/или онлайн апликациите, притежавани и администрирани от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД,
-  изпълняване на поръчки, отговори на искания, запитвания и коментари относно продукти на „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД, както кампании, инициативи или други мероприятия, организирани, подкрепяни или финансирани от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД.
- обработка на сервизно запитване за продукт, закупен от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД.
Също така бихме искали да подобряваме услугата, която Ви предоставяме, посредством получаването на информация от Ваша страна. Ние събираме техническа информация за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране, за да ви обслужваме по-подходящо съдържание на сайта. Ние събираме тези лични данни с помощта на бисквитки, сървърни регистри и други технологии, а пълните подробности за това как използваме „бисквитките“ могат да бъдат намерени в нашата политика за „бисквитките“. За да постигнем тази цел, когато влизате в нашия сайт, ще бъдете помолени да предоставите или откажете да предоставите Вашето съгласие да запазваме бисквитки (cookies) на Вашето устройство. 
Ние ще използваме само данни ви, за да ви изпращаме бюлетин и/или актуализации на блогове, в които сте се съгласили с нас. В противен случай ще събираме и обработваме информацията, изложена по-горе за вас, въз основа на законните ни интереси да използваме данните ви за целите, посочени по-долу, и тези интереси не се пренебрегват от вашите интереси и основни права.


Кой има достъп до Вашата информация?
„ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД е администратор на Вашите лични данни и в качеството си на такъв няма да продава Вашите данни на трети страни, включително и за маркетингови цели. „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания или при дадено от Вас съгласие е възможно „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД да разкрие Ваши лични данни на трети страни, които са обработващи лични данни или самостоятелни администратори.
Обработващите лични данни са трети страни, които могат да използват Вашите лични данни само по начина, определен в споразумението между „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД и тях, за целите посочени в настоящата политика. Те няма да споделят личните Ви данни с никоя организация освен нас. Те ще съхраняват Вашата информация сигурно и за период, който предварително сме им задали.

Лицата, с които споделяме информация, са:
 - Доставчици на услуги. При техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка с получателите да осигурят адекватно ниво на защита. В това число и куриерските фирми, които извършват доставката на вашите поръчки.
- Регулаторни административни органи, получаващи информацията въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.
Както споменахме по-горе, в случай че ни предоставите Вашето съгласие, ще споделим информация с нашите партньори Google и Facebook, които я обработват за аналитични цели, както и таговете на пиксели и други интернет маркирания, които ни позволяват да разберем по-добре поведението на потребителите,  изчислим и сегментираме потребителския трафик, измерим конверсии на нашите Уеб страници, както и фокусираме реклами. Подробна информация може да намерите в Политиката за бисквитките.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
Ние ще съхраняваме Вашата информацията, докато акаунтът Ви е активен, имате активни взаимоотношения с нас, или докато се нуждаете от нашите услуги. Вашите данни се съхраняват до изтичане на нормативно установените срокове за съхранение на информация за целите на регулаторен надзор от компетентните държавни органи.
Ние ще съхраняваме и използваме Вашата информация, както е необходимо за целите на изпълнението на нашите законови задължения или за разрешаване на възникнали спорове.
Когато сме получили данните с Вашето съгласие и то бъде оттеглено, личните данни ще бъдат изтрити от системите на „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД в срок от 30 дни, освен в случаите, когато за нас съществува нормативно задължение за съхранение на данните Ви за законово установени регулаторни цели. Ще Ви уведомим надлежно за това в рамките на 30-дневния срок от подаване на искането за оттегляне на съгласие, както и за конкретните Ви права и срокове, след които можете да изисквате заличаване на данните Ви, съответно за насрещните ни задължения да ги заличим след изтичане на тези срокове. Срокът от 30 дни започва да тече от датата на идентифициране на лицето, заявило оттегляне на съгласие по одобрените канали за комуникация с „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
Вие имате контрол над Вашите лични данни, които споделяте с нас.
Ние можем да се свържем с Вас за маркетингови цели, в случай че приемете тази възможност, посредством Вашето съгласие при регистрация или след промяна на Вашите предпочитания в настройките на Вашия профил, както и в изпълнение на конкретните ни задължения. Моля имайте предвид, че при контакт за маркетингови цели ще е необходимо да запомним Вашия избор, за да не осъществяваме контакт с Вас по повод маркетингова дейност, в случай че не желаете. Също така имате правото да оттеглите Вашето съгласие за ползването на данните Ви за маркетингови цели по всяко време. Подробна информация може да намерите тук и в Политиката за бисквитките.
След регистрация може да променяте Вашите преференции в самия потребителски профил.
За целите на защита на Вашите лични данни можем да се обърнем към Вас да верифицирате данните, съдържащи се в нашите системи и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърди верността на своите данни. Корекция на събрани данни се извършва и на основание данни от независими публични официални регистри и други достоверни източници.
След ползване на услуги, предоставяни от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД можете да заявите промяна в данните Ви съобразно комуникационните канали по всяко време.

Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД:
1.  да получите достъп до Вашите личните данни, които „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД обработва, и да получите копие от тях;
2.  при непълнота или неточност в данните, които „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
3.  да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
4.  в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
5.  в случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание;
6.  да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
7.  да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.
Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или деактивирате като се свържете с нас на info@zdraveisamocontrol.com Ние ще отговорим на вашето искане в най-кратък възможен срок и не по-късно от 30 дни от неговото получаване.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как защитаваме Вашите лични данни?
Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Когато ни предоставите данни, ние ще предприемем стъпки и ще полагаме максимални усилия, за да гарантираме, че тя се третира сигурно в нашите системи.
Ние въведохме разумни процедури, които да помогнат за запазването на информацията и ограничаване на достъпа до Вашите лични данни, само до онези служители, които имат нужда от достъп, за да изпълняват задълженията си.

Връзки
Уебсайтовете на „ЗДРАВЕ И САМОКОНТРОЛ“ ЕООД съдържат връзки към други уебсайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието или съобщенията за поверителност на който и да е от тези сайтове. Ако предоставяте лична информация на който и да е от тези сайтове, информацията Ви се управлява спрямо техните политики за поверителност. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете съобщенията за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.


Как да се свържете с нас?
В случай че настоящата политика не отговори на Вашите въпроси или имате друго запитване, молим да се свържете с нас директно:  гр. Пловдив, гр.Пловдив ул. Капитан Бураго №8А, ТЕЛЕФОН или на имейл: info@zdraveisamocontrol.com